top of page
daisy-1908380.jpg

OM FIORA

Fíor betyder "äkta" eller "sann" på iriska. Utifrån detta ord valde vi vårt namn, Fiora. Namnet är också en liten flört med italienskans "fiore", som betyder blomma.

I vår logotyp vill vi genom två "F" förmedla fröet som är grunden till våra produkter. Det innehåller allt som behövs för att växa. Det innehåller livskraften i naturen. Och det är från naturen som vi hämtar både råvaror och inspiration till våra produkter.

Enligt österländska traditioner representerar färgen violett harmonin i universum eftersom det är en kombination av rött och blått (Yin och Yang) vilket vi vill förmedla med vår logotyps färgval. 

webminilogo.png
bottom of page